rss

Jobstijding

Politiek

12 May 2011 | 06:25

0 comments

Volgens verschillende kranten zouden concurrerende partijen moeten sidderen nu ‘stemmenkanon’ Job Cohen door de PvdA naar voren is geschoven. Daags voordat de diepe financiele crisis waarin Amsterdam verkeert volledig duidelijk wordt, en nog even voordat een van de meest bijzondere zeventiende eeuwse binnensteden van de wereld in het gapende gat van de Noord-Zuidlijn zakt, komt Job zijn diensten aanbieden in Den Haag om daar ‘de boel een beetje bij elkaar te gaan houden’.
Daarmee verklaart – tijdens de grootste recessie sinds de tweede wereldoorlog – de PvdA integratie tot hoofdthema van de verkiezingen.
Maar, er zijn misschien ook wel positieve punten. Allereerst is het goed als  het politieke midden niet te veel verzwakt, en er in het midden nog een partij blijft bestaan die met maximaal twee andere partijen nog een coalitie kan vormen.
Ten tweede is het goed om verbindend leiderschap te hebben in onze huidige identiteitscrisis. Nederland gaat – samen met economieen van vergelijkbare omvang – door de fase heen dat veel bedrijven die wij met onze interne markt hebben kunnen creeren, moeten opgeven. In de banksector is door de kredietcrisis dit proces versneld; deze sector is nagenoeg weggevaagd. En daar bovenop, hebben een paar bedrijven die zich wel hebben weten te handhaven, zich in toenemende mate naar andere landen verplaatst. Daarmee is Nederland in ongeveer 20 jaar voorgoed naar de periferie van de wereldeconomie verschoven. Direct en indirect, leidt dit tot een identitietscrisis en een vorm van angst, die we allemaal wel merken, maar die we onvoldoende in dit kader plaatsen. De wereld wordt steeds groter, en wij worden steeds kleiner. (Een instituut als het innovatieplatform gaat daar weinig aan veranderen. Nog los van het feit, dat dit platform nog nooit iets heeft gepresteerd, werkt het ook vanuit een verkeerde benadering. Krugman zei het al; A country is not a company. ) De Nederlandse identiteit zal afgebroken en weer opgebouwd moeten worden. En het is volstrekt duidelijk dat Europa een wezenlijk deel van die identiteit moet zijn. Hoe fijn zou het niet zijn, als we ons vis a vis Chinezen of Amerikanen Europeanen kunnen voelen? En hoe erg is het, als een bron van welvaart – zoals een bedrijf – niet in Nederland staat maar in het Ruhrgebied? (ik hoor uw antwoord al; dat hangt af, van wie die welvaart kan besteden…) De politiek die dit mogelijk moet maken, moet er dus ook daadwerkelijk aan werken dat grenzen en verschillen in beleid zo veel mogelijk verdwijnen.  Daarom is een ‘integratie-discussie’ zo gevaarlijk. Omdat het ons afkeert van de oplossing die zo voor de hand ligt. Of Cohen deze discussie kan leiden en een aanzet  kan geven om onze identiteit leven in te blazen, weet ik niet. Maar als hij het niet kan, weet ik nog minder, wie dan wel. Dus toe maar Job!  doe je best! (en doe ons een lol, en probeer niet een ondergrondse tunnel als onderdeel van het crisis-stimuleringspakket te opperen)

Ebel Kemeling.

 

volg dewetvankemeling.com