rss

Tjeenk Willink

Politiek

23 Jul 2010 | 07:22

0 comments

July 23, 2010
Vandaag zond BNR een discussie uit onder een aantal journalisten. Het ging over het verslag van Tjeenk Willink, waarin hij pleit voor grotere afstand tussen kabinet en kamer. Door somige journalisten werd dit als een soort ‘staatsgreep’ betiteld. Dat doet echter geen recht aan het stuk, waarin een paar goede observaties en bruikbare adviezen zitten. Tjeenk Willink wijst erop, dat de tweedeling in de samenleving – tussen diegenen die de grote veranderingen in de samenleving met vertrouwen tegemoet zien, en diegenen die er juist bang voor zijn – nauwelijks ter sprake komt in een parlement, dat tot in detail gebonden is aan een regeerakkoord, en dat de politieke leiders in het kabinet afvaardigt. Zijn voorstel is dus zo ongeveer het omgekeerde van een staatsgreep, maar meer een pleidooi voor de rol van het parlement. Daarnaast maakt hij een aantal zeer interessante opmerkingen over de kwaliteit van het openbaar bestuur. De ambtelijke top is door een teruglopende kwaliteit steeds minder een gesprekspartner meer voor de politiek, en er zit een sterke disconnect in de uitvoerende diensten, tussen de mensen in de lagere rangen die nog weten wat er speelt, en de mensen die de diensten – losgezongen van de realiteit- moeten aansturen.
Ook aardig om te lezen, is dat kennelijk Cohen beloofd zou hebben, niemand uit te sluiten (van de genoemde partijen, VVD, CDA, D66 en GroenLInks). Wat Verhagen – normaal niet vies van enige rethoriek – dus gezegd heeft; dat PvdA de belangrijkste blokkades opwerpt, wordt hier dus bevestigd. Stoute Job!
Bekijk het stuk hier.

Ebel Kemeling.

volg dewetvankemeling.com