rss

Boele gelooft er nog in

Algemeen Politiek Retoriek

31 Oct 2011 | 10:46

0 comments

Wat een lieve man is Boele Staal toch. En wat moet hij ervan geschrokken zijn, dat hij in zijn laatste parkeerfunctie als professioneel bestuurder ineens een mening moet hebben over dingen die hij helemaal niet snapt.

Ik hoorde hem afgelopen zaterdag op de radio, en moest mijn auto even langs de kant zetten, omdat ik zo hard moest lachen dat ik bang was in de greppel te belanden.

Allereerst maakte hij duidelijk dat de eurocrisis natuurlijk niet iets was wat de banken verweten kan worden. De banken kunnen er immers niet voor zorgen dat de overheden geen tekorten hebben. Op zich grappig, maar het werd nog leuker. Vervolgens zei hij namelijk dat als overheden zich niet aan hun afspraken houden dit een bedreiging zou kunnen zijn voor de economische groei.

Hilarisch. En tegelijkertijd beangstigend. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken denkt kennelijk nog dat er de komende jaren sprake zou kunnen zijn van economische groei. Boele Staal is jurist, dus misschien moeten we hem enige mate van innumeracy niet euvel duiden. Maar maakt deze meneer weleens een sommetje op een spreekwoordelijk bierviltje of de achterkant van een sigarendoos?

Misschien niet te moeilijk beginnen. Ook wel een leuke vingeroefening voor de lezers van dit stukje: Maak een schatting van de directe impact van de deleveraging, tel daarbij op de indirecte effecten in de toeleverende industrieen en de door overkreditering opgezweepte consumptieve bestedingen. Tel daarbij op de indirecte effecten door toenemende besparingen (hoeveel procent van uw uitgaven betreft zaken waar u echt niet zonder kunt?). De ijverigen mogen de gederfde belastinginkomsten uitrekenen, en wat dit doet met de oplopende staatstschuld. Druk uw antwoord uit als percentage krimp van het BNP in de komende 5 jaar.

Stuur uw antwoord naar de Nederlandse Vereniging van Banken, Gustav Mahlerplein 29, 1082 MS Amsterdam.

Deelnemers ontvangen gratis een aandeel ABN Amro. Hadden ze eigenlijk toch al, en het is een leuk aandenken aan vervlogen tijden.

Ebel Kemeling

volg dewetvankemeling.com