rss

Sloop de bouwlobby

Algemeen

25 May 2012 | 06:11

0 comments

De brutalen hebben de halve wereld. Gisteren steunden een paar vastgoedbaronnen de ideeen van een commissie van Binnenlandse zaken die zich het bouwteam noemt voor een ‘sloopfonds’. Marktpartijen zouden 200-400 miljoen euro beschikbaar moeten maken om capaciteit uit de markt te halen, en de overheid zou dan een verplichte heffing voor leegstand mogelijk moeten maken. Een even belachelijk als schaamteloos idee.

Volgens het bouwteam is er sprake van een ‘onderwaardering’ in het vastgoed van 8 miljard euro. Waarschijnlijk hebben ze het over de prijsdruk die ontstaan is doordat er veel te veel kantoren in Nederland staan. Als je daar een paar procent van weg haalt, los je dit volgens hen op, en zou je dus […]: weer ruimte krijgen voor nieuwbouw, zodat de bouwsector uit het slop gehaald kan worden.

Maar er is natuurlijk helemaal geen ‘onderwaardering’ in de sector.  Er zijn gewoon veel te veel kantoren, waardoor de prijzen dalen. En omdat de domkopjes bij de banken die het leegstaande vastgoed voor een te hoge waarde in de boeken hebben staan niet willen afschrijven, wordt nu gezocht naar een manier om dit probleem op het publiek af te wentelen.

De crisis in de bouw is ontstaan door een te grote bouwsector, die teveel kantoren heeft gebouwd, opgestuwd door een enorme overkreditering. Quote 500 Vastgoedbengels zoals Rudy Stroink, nu fan van de ideeen van het Bouwteam, werden gesteund door hersenloze bankiers, die altijd alleen maar risico’s per project beoordeelden en zich nooit hebben afgevraagd of ze misschien een systeemrisico aan het creeren waren.

Nu zitten ze met de brokken. Een paar vastgoedjongens zijn misschien nog geabonneerd op de Quote, maar ze komen er natuurlijk nooit meer in te staan, en de banken zitten met miljarden niet afgeschreven leningen in de boeken waar geen waarde tegenover staat.

De dalende prijzen zijn voor deze mensen misschien niet prettig, maar op deze manier staan er voor het  Nederlandse bedrijfsleven tenminste nog kostenverlagingen tegenover de publieke kosten die we moeten maken om dit probleem op te lossen. Het zou toch wel gek zijn om juist dit voordeel te presenteren als een ‘onderwaardering’ die met geld van de burger opgelost zou moeten worden.

Dus laat die kantoren maar lekker staan. En laat de prijsdruk zich maar uitspreiden over de markt, zodat de huren gaan dalen. Dan hebben we er tenminste nog wat aan.

Ondanks hun aandoenlijke tranen met tuiten, is het zaak dat Minister Spies niet voor deze bezopen lobby buigt. De banken zullen hun verliezen moeten nemen. Als dit tot enorme problemen gaat leiden, moeten we de banken steunen, en niet de vastgoedsector. Bij de banken zitten we toch al aan tafel, en het is veel goedkoper, omdat de banken een deel van de verliezen zelf zullen absorberen. En BAM moet niet, zoals het bouwteam (voorgezeten door de oud topman van BAM, dus van belangenverstrengeling zal wel geen sprake zijn…) aankondigt, binnen zes maanden met een uitgewerkt plan komen,  maar moet ergens anders naar emplooi gaan zoeken en anders verder krimpen tot een duurzaam niveau.

Ebel Kemeling

volg dewetvankemeling.com