rss

Sloop de bouwlobby (2)

Algemeen

07 Jun 2012 | 06:42

0 comments

Het door de bouwlobby gesuggereerde ‘sloopfonds’, maakt nogal wat discussie los. De NMa wees er deze week op, dat een dergelijke benadering in strijd kan zijn met het mededingingsrecht. Het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat de NMa hier gelijk in heeft. Het gaat om een gecoördineerde actie van marktpartijen, die proberen capaciteit uit de markt te halen en op deze manier de prijzen positief te beïnvloeden. De NMa doet dus zijn werk, waarvoor hulde.

Maar vandaag krijgen de bouwlobbyisten, onder de kop ‘Sloop kantoren is goed voor allen’, in het FD weer ruim baan. Volgens Jan Fokkema, van Neprom (de vereniging van projectontwikkelaars) hoeft de NMa zich echter nergens zorgen over te maken. Hij kan ‘absoluut de NMa geruststellen dat de prijzen niet zullen stijgen’.

Dat is curieus, want de plannen zijn namelijk bedoeld om – zoals het Bouwteam zelf zegt – de ‘onderwaardering’ van het vastgoed op te lossen door capaciteit uit de markt te halen. Dus meneer Fokkema liegt, tenzij hij letterlijk bedoelt dat ‘de prijzen niet zullen stijgen’.  Het plan is namelijk primair bedoeld om de prijzen niet (verder) te laten dalen. Prijzen laten stijgen zal zelfs met een sloopfonds niet lukken.

Dat maakt het echter nog niet geoorloofd, en de NMa nog steeds bevoegd om in te grijpen.

Dit laatste wordt betwijfeld door een zekere heer Verloren van Themaat, advocaat bij Houthoff, die geheel belangeloos een briefje zendt naar het FD van vandaag.

Volgens deze advocaat , moet de NMa beseffen dat ‘oude gebouwen niet wezenlijk verschillen van oude ijskasten […] die hun beste tijd hebben gehad’. Grappig. Ik kan zo wel een paar punten bedenken waarop gebouwen en ijskasten best veel van elkaar verschillen. Sterker nog, ik vind ze eigenlijk helemaal niet zoveel op elkaar lijken. En al helemaal niet in economische zin, aangezien het feit dat ik twee ijskasten bezit, geen invloed heeft op de prijs die Mediamarkt kan vragen aan mijn buurman voor een nieuwe. Bij (leegstaande) kantoren is dit wel het geval; er is sprake van een markt, waarbij leegstand leidt tot prijsdruk. De twee categorieën verschillen dus zeer wezenlijk, en het lijkt me sterk dat de Heer Verloren dat niet ziet. Misschien dat hij er niet voor betaald wordt om dat te zien, dat zou natuurlijk kunnen.

Het lijkt me dat kwaliteitskranten zich niet moeten lenen voor dergelijke toch wel heel duidelijk manke redeneringen van belanghebbenden. Een krant mag wel iets meer doen dan aan verschillende mensen een mening vragen en die dan overnemen. Om het goed te maken, raad ik het FD aan morgen de NMa nog eens aan het woord te laten.

Ebel Kemeling

volg dewetvankemeling.com