rss

Treurspel Borssele

Algemeen Duurzaamheid Politiek

16 May 2011 | 12:39

0 comments

16 mei 2011

Politiek bedrijven heeft veel met toneel te maken. Dat komt terug in de gebruikte metaforen. Zo stelt bijvoorbeeld het laatste – alweer enige jaren oude – energierapport, dat de overheid graag de ‘regie’ voert als het gaat om de grote keuzes in de sector. Even daarvoor, stelt het rapport dat de overheid niet te intentie heeft om ‘blauwdrukken’ te maken voor de energievoorziening. Als we deze tweede beeldspraak even vertalen naar de wereld van het toneel, dan kunnen we dus concluderen dat er geen script is, maar wel de ambitie om regie te voeren. Voor een regisseur moet dit een frustrerende toestand zijn. Wanneer grijp je in? En hoe leg je aan de spelers uit wat ze verkeerd hebben gedaan?

Gelukkig hebben we in Verhagen een krachtige regisseur. We zien dit bijvoorbeeld met betrekking tot kernenergie. Niet bevreesd voor futiliteiten als kernrampen, laat hij zien waar hij als Realpolitiker voor staat. Na 20 jaar discussiëren, en net nu andere landen die wel in duurzame energie hebben geinvesteerd – zoals Duitsland – besloten hebben het nucleaire Schauspiel voorgoed achter zich te laten, gaan wij onder leiding van onze visionaire regisseur het toneel betreden.

Het is echter even de vraag, of er wel acteurs te vinden zijn voor dit toneelstuk. Ik denk het niet. Ik ben reuze benieuwd of er wel partijen zijn die een dergelijk avontuur aankunnen, dan wel financieel mogelijk willen maken.

Voor de goede orde; ik ben zelf geen fundamenteel tegenstander van kernenergie. Er zijn goede redenen denkbaar, waarom kernenergie de komende decennia een rol kan spelen in onze energiemix. De technologie maakt ons minder afhankelijk van gas, en is ongevoelig voor de ontwikkelingen op de CO2 markt. Gecombineerd met de lage uitstoot, geeft dit voldoende reden om vanuit publiek perspectief aantrekkelijk te zijn.

Maar laat duidelijk zijn, dat het volledig financieren van een kerncentrale door de markt, vrijwel uitgesloten is. Private ondernemingen kunnen zich dergelijke risico’s (als ze enigszins verstandig zijn, dus zeker is dit niet…) niet permitteren. Het is ook nog nooit gebeurd. Alle kerncentrales in de wereld zijn gebouwd in publieke regimes, dan wel met significante overheidssteun.

Het Nederlandse kabinet spreekt dus met dubbele tong. Ze willen kernenergie, maar willen dat de markt het oplost. Dat is gratuite. Of het is onnozel. Een van de twee.

Maar dan blijft de vraag, als we weten dat dit allemaal buitengewoon onwaarschijnlijk is, waarom we hier dan tijd en moeite in steken? Wie hebben belang bij dit toneelstuk? Misschien is dat toch minder ingewikkeld dan het lijkt. Verhagen heeft er belang bij dat we in hem een krachtdadige figuur zien, die knopen weet door te hakken. De Nederlandse partijen die graag een centrale willen bouwen, hebben er belang bij die droom in leven te houden, omdat de toekomst van hun bedrijf er vanaf hangt. En de Franse leveranciers van de centrale(s) willen de Europese nucleaire renaissance ballon ook liever niet doorprikken, omdat het met kerncentrales een beetje is als met schapen over de dam. En dan natuurlijk de actievoerders, zoals WISE. De dag dat duidelijk wordt dat er geen kerncentrale in Nederland komt, en zij dus hun stichting moeten opheffen, zijn zij misschien nog wel het meest bedroefd. Ze waren net zo lekker bezig.

Ebel Kemeling.

 

volg dewetvankemeling.com